Yazı İçi Başlık Üstü Reklam Alanı

Pasaport nasıl ortaya çıktı?

Yazı İçi Başlık Altı Reklam Alanı
Tanımlama, tarihsel olarak bir mühür, maske, dövme ve daha sonra belge şeklinde yapılmıştır. Yolcuları korumak için ilk pasaportlar çıkarıldı. İnsanların artık biyometrik çipli modern bir kitapçık biçiminde pasaportları var. Gelecekte tekrar değişebilirler.
 Pasaport nasıl ortaya çıktı?
Yazı İçi Makale Üstü Reklam Alanı
Okunuyor Pasaport nasıl ortaya çıktı?

Tanımlama, tarihsel olarak bir mühür, maske, dövme ve daha sonra belge şeklinde yapılmıştır. Yolcuları korumak için ilk pasaportlar çıkarıldı. İnsanların artık biyometrik çipli modern bir kitapçık biçiminde pasaportları var. Gelecekte tekrar değişebilirler.

 

Devletlerin de olmadığı zamanlarda

Bir kişinin bir devletin vatandaşı olabilmesi için öncelikle bir devlet kavramı olması gerekir. Devlet olmadan ne pasaport ne de vatandaşlık var olamaz. Ancak eski insanlık tarihinde devlet kavramı yoktu. İlk devlet tarihinin gerçekleri MÖ 3.700’e kadar uzanıyor. Ama o zaman bile, devlet değil, birçok insanın toplulukları vardı.

Esnek Reklam Alanı
 

Vatandaşlık – “Vatandaşlık” kelimesi Latince “şehir” kelimesinden türemiştir ve “şehir” anlamına gelir. Çünkü eski zamanlarda insanlar kendilerine ülke demekten ziyade kendilerini kentli olarak adlandırmayı tercih ediyorlardı. Vatandaşlık kavramı bin yıl önce eski Yunanistan’da şekillenmeye başladı. Daha sonra Roma’da vatandaşlık terimi, tüm vatandaşların imparatorluk topraklarında özgürce hareket etmelerine izin vermek için kullanılmaya başlandı.

Pasaport ilk olarak bir seyahat belgesi olarak oluşturuldu. İlk pasaportlar, uluslararası seyahatler sırasında da koruma sağlamak için tasarlandı. Çünkü o günlerde gemilerde seyahat etmek bir gelenekti.

 

Maskeler, mühürler ve dövmeler

İlk günlerde – M.Ö.3100 – pasaportlar yalnızca kağıt biçiminde değil, kraliyet mühürleri, maskeler veya dövmeler gibi çeşitli biçimlerde de mevcuttu.

Maskeler başlangıçta Batı Afrika ülkelerinde kullanıldı. Bir kabile aynı görünüme sahip bir maske takıyordu ve aynı şekilde diğer kabilelerden ayırt edilebiliyordu. Bu görüşe ait olduğunu ifade eden maskeler takanlar serbestçe ticaret yapabiliyor ve seyahat edebiliyorlardı.

Dövmeler şeklindeki sivil sembol Neolitik dönemden beri var. İnsanların bu şekilde işaretlendiğini kanıtlayan mumyalanmış deri kalıntıları da bulundu. Daha sonra eski Yunanlılar, casuslarını tanımlamak için görünmez mürekkeple şekillendirilmiş dövmeler kullandılar.

Romalılar ise suçluları ve köleleri diğerlerinden ayırmak için dövmeler kullandılar.

 

Saygı işareti olan metal plakalar

Roma’da MS 52’de askeri pasaport olarak bilinen belgeler 2.000 yıl önce basılmaya başlandı. Diplomalar, Roma’daki vatandaşları tanımanın etkili bir yoluydu.

Bu askeri diploma, metal plakalar şeklindeydi ve bronzdan yapılmıştır. Metal diploma, sahibinin Roma ordusunda başarıyla görev yaptığını ve ödül olarak Roma vatandaşlığı aldığını gösteriyor. Bu tür diplomalar 25 yıllık tam ordu hizmetinden sonra verildi.

 

Turistler için ilk izinler

Orta Çağ’daki durumu hayal edersek, Birinci Dünya Savaşı’ndan 500 yıl önce bile çoğu insanın herhangi bir kimlik belgesine sahip olmadığı söylenebilir.

Daha sonra Fransa Kralı XIV.Louis “passe limanı” adlı bir belge imzaladı. Bu belgenin harfi harfine çevirisi, “liman yoluyla seyahat etmek” anlamına geliyordu. Orta Çağ’da, pasaportlar yetkililer tarafından, çoğunlukla yabancı yolculara verilirdi. Pasaport, yolcunun ziyaret edebileceği şehirleri ve bölgeleri listeler. Bu, yolcunun ziyaret etmek istediği alanlarda özgürce hareket etmesine izin verdi. Limanlarda yabancıların pasaportları kontrol edildi.

 

Avrupa’da

Avrupa’da pasaport sistemi ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla gelişti. Bu, göç, tren yolculuğu ve servet birikimindeki eğilimlerin gelişmesinden kaynaklanıyordu. O sırada, tüm aile için tek bir kağıda kaydedilen belge pasaport görevi görüyordu.

 

Birleşik Devletlerde

Amerika’da ilk zamanlarda çok az kişiye pasaport veriliyordu, sadece Fransa’ya Benjamin Franklin adına gidenlere. Bu ilk pasaportlar Fransız modeline dayanıyordu ve yalnızca bir sayfaya yazılmış tek bir kağıt parçasından oluşuyordu. Her 6 ayda bir güncellenmeleri gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde devletlik geliştikçe, 1789’dan itibaren, tüm vatandaşlara pasaport verilmesi konusu değerlendirilmeye başlandı.

1810 ile 1910 arasında 500.000’den fazla pasaport halka dağıtıldı. Öncelikle gruplar ve aileler için tasarlanmıştır. İlk pasaport erkeklere verildi, eğer aile babasız ise, o zaman oğul veya anne pasaport aldı.

 

İtalya’da

İtalya’da pasaport ilk olarak Napolyon döneminde çıkarıldı. Napolyon 1815’te yenildiğinde, pasaport yerine bir bölgeden diğerine geçmesine izin vermek için izinler verildi. Ancak 1861’de İtalya Krallığı’nın kurulmasından sonra pasaport devlet topraklarında zorunlu bir belge haline geldi.

 

Japonya

Japonya’daki ilk seyahat belgesi 1866’da yayınlandı. Bu belge ile insanlar eğitim ve iş için yurt dışına seyahat edebilecek. 1878’de ilk Japon pasaportu ortaya çıktı.

 

Bugün ve gelecek

Günümüzde her devletin vatandaşlarına kimlik ve vatandaşlık belgeleri vermesi adettendir. Küçük kitapçık formatındaki modern pasaportlarda ayrıca biyometrik çipler bulunur.

Ancak bir süre sonra, kağıt pasaportların ortadan kalkacağı ve bunun yerine tüm verilerin dijital biçimde saklanacağı ve daha sonra insan vücuduna yerleştirilecek olan nano pasaportların oluşturulacağı yönünde spekülasyonlar var.

Yazı İçi Makale Altı Reklam Alanı
Yazı İçi Benzer Yazı Altı Reklam Alanı
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın